ONZE MISSIE | ONZE VISIE | ONZE KERNWAARDEN 

ONZE MISSIE

He is alive wil getuigen van het Evangelie in onze samenleving en iedereen bemoedigen om elke dag met Christus op weg te gaan.  Dit doen we over kerkgrenzen heen en doorheen hedendaagse christelijke muziek.

Naar boven


ONZE VISIE

He is alive wil een plaats zijn waar kerken en organisaties worden samengebracht om christelijke muziekevenementen te realiseren.

Onze evenementen brengen in grote getale mensen van alle leeftijden samen en zijn gericht op:

  • verrijkende ontmoetingen (‘samen op weg gaan, leren van elkaar en over God’)
  • bemoediging (‘we zijn één grote familie, ik sta niet alleen’)
  • getuigenis doorheen eenheid (‘we zijn allen verschillend, maar toch één in Christus’)

Naar boven


ONZE KERNWAARDEN

Christelijk en oecumenisch

He is alive is een christelijke organisatie. De geloofsbelijdenis van Nicea geeft weer wat we als basis van het christelijk geloof beschouwen.

In alles wat we doen staat Christus centraal. Hij is Diegene rond wie we samenkomen. Christus roept ons op tot eenheid, opdat die eenheid een getuigenis wordt voor de wereld. Ondanks alle verscheidenheid zijn we één in Christus. Het is deze bijzondere eenheid die we willen beleven, vieren en uitdragen in onze samenleving. (cf. Johannes 17,21 en 1 Korintiërs 12, 12-27)

Samenwerking

He is alive is een middel, een context waar samenwerking over kerkgrenzen heen tot stand komt. In géén geval is He is alive een nieuwe kerk of geloofsgemeenschap. Ieder die meewerkt wordt verwacht zijn basis te vinden in een plaatselijke kerk.

In deze samenwerking is de eerste prioriteit een goede onderlinge relatie. We maken tijd om deze relaties te versterken, te verdiepen en – indien nodig – te herstellen. Het ‘pact van barmhartigheid’ helpt ons hierbij.

Muziek

De rode draad op onze initiatieven is altijd christelijke muziek, maar tegelijk gaat het nooit om de muziek. Muziek is de weg, maar geen doel op zich. Muziek biedt een toegankelijke context en heeft ‘in zich’ iets verbindend. Het brengt mensen samen, en hele gemeenschappen worden errond verenigd. Het is ons om die ‘samenkomst’ te doen. Want wanneer we samenkomen en elkaar ontmoeten in Gods Geest, dan gebeurt er iets bijzonders.

Non-profit

He is alive heeft een vzw-structuur. Financiële middelen dienen enkel om onze doelen te ondersteunen. Onze werking is gedragen door vrijwilligers, en in belangrijke mate afhankelijk van giften.

Naar boven